Tuesday, 22 August 2017

Vaishnava Janato, Movie : Water

Song : Vaishnava Janato, 
Movie : WaterMusic : Narsinh Mehta
Singers : Kaushiki Chakrabarty, Ajoy Chakrabarty
Vaishnava Janato Tene Kahiye
Je Peed Parai Jane Re
Vaishnava Janato Tene Kahiye
Je Peed Parai Jane Re
Vaishnava Janato Tene Kahiye
Je Peed Parai Jane Re
Vaishnava Janato Tene Kahiye
Je Peed Parai Jane Re

Par Dukhe Upkar Kare To Ye
Par Dukhe Upkar Kare To Ye
Man Abhiman Aaye Re
Vaishnava Janato Tene Kahiye
Je Peed Parai Jane Re

Sagal Lok Maa Sahune Vande
Ninda Na Kare Kedi Re
Bach Bach Man Nishchal Rakhe
Dhan Dhan Janani Devi Re
Vaishnava Janato Tene Kahiye
Je Peed Parai Jane Re.